ร่วมใจป้องกันโควิด 19 ถนนคนเดินปาย 2021

ถนนคนเดินปาย​ | Pai​ Walking​ Street ใส่ใจดูแลสุขภาพ ผู้ประกอบการร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัยอย่างดี รักษาความสะอาด และทางหน่วยงานรัฐช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องให้นักท่องเที่ยวร่วมกันป้องกันตนเอง ท่องเที่ยวปายให้ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทำงานแข็งขันมาก เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณภาพจาก กลุ่มไลน์ผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย

ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนคนเดินปาย​ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน